Ενδεικτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του ΕΟΠΠΕΠ

Ενδεικτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις του ΕΟΠΠΕΠ

45. Σκεφτείτε και περιγράψτε μια μουσικοκινητική δραστηριότητα για να οργανώσετε την αποχαιρετιστήρια γιορτή στο βρεφονηπιακό σταθμό.

Προετοιμάζετε ένα μουσικοκινητικό δρώμενο πάνω σε κάποιο μουσικό κομμάτι το οποίο είναι κατάλληλο για δραματοποίηση.

Πραγματοποιείτε μια παράσταση με βάση ένα διδαγμένο μουσικό παραμύθι.

46. Για το παιδί, ποια είναι η διαφορά της μίμησης από τη δραματοποίηση (κατά τη διάρκεια τραγουδιού, ποιήματος, παραμυθιού); 

Η βασική διαφορά της μίμησης με τη δραματοποίηση είναι το στοιχείο της αντιγραφής στην πρώτη και του αυτοσχεδιασμού και δημιουργικότητας στη δεύτερη.

Με τη μίμηση το παιδί ουσιαστικά αντιγράφει δεδομένες κινήσεις και εκφράσεις από τα άτομα του περιβάλλοντός του, κυρίως από τους ενήλικες. Είναι σημαντικό το ότι, πέρα από τις μιμήσεις καλλιτεχνικών εκφράσεων (χορός, τραγούδι, φωνή κτλ.), κατ’ αυτόν τον τρόπο αντιγράφει συμπεριφορικά μοτίβα από το περιβάλλον του. Εκτός από τις ανθρώπινες συμπεριφορές τα παιδιά μιμούνται τις δραστηριότητες άλλων έμψυχων ή άψυχων αντικειμένων του ευρύτερου περιβάλλοντός τους (π.χ. ζώα, άνεμος, βροχή κτλ.).

(μη ολοκληρωμένο)