Κρήτη

Στοιχεία κομματιού

137-179-page-010

Το κομμάτι βρίσκεται στη σελίδα 146 του βιβλίου του Υπουργείου.

Βήματα μελέτης

 1. Προσπαθούμε να διαβάσουμε το κομμάτι με βάση αυτά που γνωρίζουμε από τη θεωρία. Λέμε τις νότες σταθερά και με πλήρη διάρκεια. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν τονικότητα, απλά το όνομα της κάθε νότας. Πάντα προσπαθούμε αργά, καθαρά, σταθερά.
 2. Ακούμε το κομμάτι πιέζοντας το κουμπί [>]. Πιέζοντας το κουμπί με τον μετρονόμο, ενεργοποιούμε τον μετρονόμο. Αλλάζοντας τον αριθμό που βρίσκεται δίπλα από τη νότα (bpm) αυξομειώνουμε την ταχύτητα (μεγαλύτερος αριθμός -> μεγαλύτερη ταχύτητα).
 3. Προσπαθούμε να διαβάσουμε τις νότες χωρίς τονικότητα, ενώ παίζει το κομμάτι.
 4. Προσπαθούμε να διαβάσουμε τις νότες με τονικότητα, ενώ παίζει το κομμάτι.
 5. Επαναλαμβάνουμε τα δύο παραπάνω βήματα χωρίς να παίζει το κομμάτι.

Δέκα Παληκάρια

>

Στοιχεία κομματιού

137-179-page-008

137-179-page-009

Το κομμάτι βρίσκεται στις σελίδες 144 – 145 του βιβλίου του Υπουργείου.

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος – Μουσική: Μάνος Λοΐζος

Βήματα μελέτης

 1. Προσπαθούμε να διαβάσουμε το κομμάτι με βάση αυτά που γνωρίζουμε από τη θεωρία. Λέμε τις νότες σταθερά και με πλήρη διάρκεια. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν τονικότητα, απλά το όνομα της κάθε νότας. Πάντα προσπαθούμε αργά, καθαρά, σταθερά.
 2. Ακούμε το κομμάτι πιέζοντας το κουμπί [>]. Πιέζοντας το κουμπί με τον μετρονόμο, ενεργοποιούμε τον μετρονόμο. Αλλάζοντας τον αριθμό που βρίσκεται δίπλα από τη νότα (bpm) αυξομειώνουμε την ταχύτητα (μεγαλύτερος αριθμός -> μεγαλύτερη ταχύτητα).
 3. Προσπαθούμε να διαβάσουμε τις νότες χωρίς τονικότητα, ενώ παίζει το κομμάτι.
 4. Προσπαθούμε να διαβάσουμε τις νότες με τονικότητα, ενώ παίζει το κομμάτι.
 5. Επαναλαμβάνουμε τα δύο παραπάνω βήματα χωρίς να παίζει το κομμάτι.

Κοντούλα Λεμονιά

Στοιχεία κομματιού

137-179-page-007

Το κομμάτι βρίσκεται στη σελίδα 143 του βιβλίου του Υπουργείου.

ΣΥΡΤΟΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ

Είναι χορός αργός, μεικτός, κυκλικός, η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες και με λυγισμένους αγκώνες και τα βήματα του χορού είναι 6 (έξι). Εκτός από τα βασικά βήματα, τις στροφές και τα καθίσματα, συχνά το τραγούδι τους ανάγκαζε να κάνουν κάποια επιπλέον επί τόπου βήματα ή έκαναν κράτημα κίνησης για να ξεκουραστούν, κυρίως όταν τραγουδούσαν πριν ξεκινήσουν μια καινούρια φράση. Έτσι ο χορός γίνονταν ακόμη πιο αργός.

Πηγή: sarantaporo.gr

Σχετικά με τη Βήσσανη Ιωαννίνων.

Βήματα μελέτης

 1. Προσπαθούμε να διαβάσουμε το κομμάτι με βάση αυτά που γνωρίζουμε από τη θεωρία. Λέμε τις νότες σταθερά και με πλήρη διάρκεια. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν τονικότητα, απλά το όνομα της κάθε νότας. Πάντα προσπαθούμε αργά, καθαρά, σταθερά.
 2. Ακούμε το κομμάτι πιέζοντας το κουμπί [>]. Πιέζοντας το κουμπί με τον μετρονόμο, ενεργοποιούμε τον μετρονόμο. Αλλάζοντας τον αριθμό που βρίσκεται δίπλα από τη νότα (bpm) αυξομειώνουμε την ταχύτητα (μεγαλύτερος αριθμός -> μεγαλύτερη ταχύτητα).
 3. Προσπαθούμε να διαβάσουμε τις νότες χωρίς τονικότητα, ενώ παίζει το κομμάτι.
 4. Προσπαθούμε να διαβάσουμε τις νότες με τονικότητα, ενώ παίζει το κομμάτι.
 5. Επαναλαμβάνουμε τα δύο παραπάνω βήματα χωρίς να παίζει το κομμάτι.

Οι κυνηγοί

Στοιχεία κομματιού

137-179-page-006

Το κομμάτι βρίσκεται στη σελίδα 142 του βιβλίου του Υπουργείου.

Βήματα μελέτης

 1. Προσπαθούμε να διαβάσουμε το κομμάτι με βάση αυτά που γνωρίζουμε από τη θεωρία. Λέμε τις νότες σταθερά και με πλήρη διάρκεια. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν τονικότητα, απλά το όνομα της κάθε νότας. Πάντα προσπαθούμε αργά, καθαρά, σταθερά.
 2. Ακούμε το κομμάτι πιέζοντας το κουμπί [>]. Πιέζοντας το κουμπί με τον μετρονόμο, ενεργοποιούμε τον μετρονόμο. Αλλάζοντας τον αριθμό που βρίσκεται δίπλα από τη νότα (bpm) αυξομειώνουμε την ταχύτητα (μεγαλύτερος αριθμός -> μεγαλύτερη ταχύτητα).
 3. Προσπαθούμε να διαβάσουμε τις νότες χωρίς τονικότητα, ενώ παίζει το κομμάτι.
 4. Προσπαθούμε να διαβάσουμε τις νότες με τονικότητα, ενώ παίζει το κομμάτι.
 5. Επαναλαμβάνουμε τα δύο παραπάνω βήματα χωρίς να παίζει το κομμάτι.

Το βαλσάκι

Στοιχεία κομματιού

137-179-page-005

Το κομμάτι βρίσκεται στη σελίδα 141 του βιβλίου του Υπουργείου.

Βήματα μελέτης

 1. Προσπαθούμε να διαβάσουμε το κομμάτι με βάση αυτά που γνωρίζουμε από τη θεωρία. Λέμε τις νότες σταθερά και με πλήρη διάρκεια. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν τονικότητα, απλά το όνομα της κάθε νότας. Πάντα προσπαθούμε αργά, καθαρά, σταθερά.
 2. Ακούμε το κομμάτι πιέζοντας το κουμπί [>]. Πιέζοντας το κουμπί με τον μετρονόμο, ενεργοποιούμε τον μετρονόμο. Αλλάζοντας τον αριθμό που βρίσκεται δίπλα από τη νότα (bpm) αυξομειώνουμε την ταχύτητα (μεγαλύτερος αριθμός -> μεγαλύτερη ταχύτητα).
 3. Προσπαθούμε να διαβάσουμε τις νότες χωρίς τονικότητα, ενώ παίζει το κομμάτι.
 4. Προσπαθούμε να διαβάσουμε τις νότες με τονικότητα, ενώ παίζει το κομμάτι.
 5. Επαναλαμβάνουμε τα δύο παραπάνω βήματα χωρίς να παίζει το κομμάτι.

Από την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν

Στοιχεία κομματιού

137-179-page-004

Το κομμάτι βρίσκεται στη σελίδα 140 του βιβλίου του Υπουργείου.

Συνθέτης: Ludvic van Beethoven

Βίντεο

Βήματα μελέτης

 1. Προσπαθούμε να διαβάσουμε το κομμάτι με βάση αυτά που γνωρίζουμε από τη θεωρία. Λέμε τις νότες σταθερά και με πλήρη διάρκεια. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν τονικότητα, απλά το όνομα της κάθε νότας. Πάντα προσπαθούμε αργά, καθαρά, σταθερά.
 2. Ακούμε το κομμάτι πιέζοντας το κουμπί [>]. Πιέζοντας το κουμπί με τον μετρονόμο, ενεργοποιούμε τον μετρονόμο. Αλλάζοντας τον αριθμό που βρίσκεται δίπλα από τη νότα (bpm) αυξομειώνουμε την ταχύτητα (μεγαλύτερος αριθμός -> μεγαλύτερη ταχύτητα).
 3. Προσπαθούμε να διαβάσουμε τις νότες χωρίς τονικότητα, ενώ παίζει το κομμάτι.
 4. Προσπαθούμε να διαβάσουμε τις νότες με τονικότητα, ενώ παίζει το κομμάτι.
 5. Επαναλαμβάνουμε τα δύο παραπάνω βήματα χωρίς να παίζει το κομμάτι.

Από τη Συμφωνία του Νέου Κόσμου

Στοιχεία κομματιού

137-179-page-003

Το κομμάτι βρίσκεται στη σελίδα 139 του βιβλίου του Υπουργείου.

Συνθέτης: Antonin Dvorak

Βίντεο

Βήματα μελέτης

 1. Προσπαθούμε να διαβάσουμε το κομμάτι με βάση αυτά που γνωρίζουμε από τη θεωρία. Λέμε τις νότες σταθερά και με πλήρη διάρκεια. Δεν είναι απαραίτητο να έχουν τονικότητα, απλά το όνομα της κάθε νότας. Πάντα προσπαθούμε αργά, καθαρά, σταθερά.
 2. Ακούμε το κομμάτι πιέζοντας το κουμπί [>]. Πιέζοντας το κουμπί με τον μετρονόμο, ενεργοποιούμε τον μετρονόμο. Αλλάζοντας τον αριθμό που βρίσκεται δίπλα από τη νότα (bpm) αυξομειώνουμε την ταχύτητα (μεγαλύτερος αριθμός -> μεγαλύτερη ταχύτητα).
 3. Προσπαθούμε να διαβάσουμε τις νότες χωρίς τονικότητα, ενώ παίζει το κομμάτι.
 4. Προσπαθούμε να διαβάσουμε τις νότες με τονικότητα, ενώ παίζει το κομμάτι.
 5. Επαναλαμβάνουμε τα δύο παραπάνω βήματα χωρίς να παίζει το κομμάτι.